Szkoła

Stabilność systemu szkolnego gwarantuje lepsze winiki uczniów. Taki jest jeden z wniosków z jednego z największych testów szkolnych w Niemczech.

Tagesspiegel opublikował wyniki i wnioski z testu przeprowadzonego w 1700 szkołach w całych Niemczech wśród 9-cio klasistów (w Polsce gimnazialistów z klas trzecich). Trzeba dodać, że system edukacji jest jedną z dziedzin, wktórej niemieckie Landy mogą prowadzić własną politykę: ustalać system szkół, programmy szkolne, podręczniki.

Dobre wyniki uczniów mają związek ze stabilnością systemu szkolnego, tu zgodzili się ze sobą wszyscy eksperci od edukacji. Tam gdzie system szkoly jest ciągle przebudowywany cierpi na tym jakość lekcji. Lepsze wyniki daje inwestowanie w wykształcenie i motywacje nauczycieli niż ciągłe zmiany w systemie.

Next Post Previous Post