Józef Jurasz

Publications:

  1. Józef Jurasz 2000,Assessment, choice and utilisation of selvedge in non-classical weaving. Fibres and Textiles in Eastern Europe Vol.8,No.2,(29) 2000 pp 50-53

  2. Józef Jurasz, Rozszczepianie nitek w trakcie formowania przesmyku, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Rozprawy Naukowe, 1995, Nr 620, z. 153, str. 1-173.

  3. Józef Jurasz, Technological external degradation of the warp threads in weaving (Technologiczna degradacja zewnętrzna nitek osnowy w tkaniu, stron 132), Monograph 1, forthcoming.

  4. Józef Jurasz, Technological internal degradation of the warp threads in weaving (Technologiczna degradacja wewnętrzna nitek osnowy w tkaniu; stron 135), Monograph 2, forthcoming

  5. Józef Jurasz, Technological complex degradation of the warp threads in weaving (Technologiczna degradacja kompleksowa nitek osnowy w tkaniu; stron 130), Monograph 3, forthcoming

  6. Józef Jurasz, Technological yarn degradation as measure their suitability for weaving; poster, Kraków CEC 2007

  7. Józef Jurasz, Complex yarn degradation as a measure of suitability for weaving X International Conference IMTEX 2009 ŁÓDŹ pp.6-8

  8. Józef Jurasz, Degradation of mechanical properties of fabric in weaving. XI International Scientific Conference Imtex 2011 at the Technical University of Lodz, Poland Conference Proceedings pp.165-168.

  9. Józef Jurasz, Ocena destrukcji przemieszczającej się nitki, Międzynarodowa Konferencja Naukowa IMTEX 98, Łódź 1998.

  10. Józef Jurasz, Ocena powierzchni nitek w procesach tkackich, Przegląd Włókienniczy 1999, Nr.1, str. 17-20.