Jurasz

przemyślenia Rodzina

Dowiedziałem się czegoś ciekawego o swoim nazwisku ze Słownika Języka Polskiego SJP.

Jurasz, Juraszczyk - polskie nazwisko pochodzenia jugosłowiańskiego.
Zostało ono utworzone od imienia Juras (chorwackie Juraj, rumuńskie Jura) występującego głównie na Morawach, jednakże w krajach takich, jak Chorwacja, oraz Słowacja, często spotykana była również forma Jurasz (Juraš), co wyraźnie wskazuje na pochodzenie tego nazwiska. Jest to nazwisko patronimiczne, powstałe ze starego miejscowego dialektu, od greckiego, Georgios (pol. Jerzy). Nazwisko Jurasz jako trzon nazwiska Juraszczyk występuje w różnych formach nie tylko w Polsce, Chorwacji i na Słowacji, lecz także między innymi w Serbii, Słowenii, Czechach, na Węgrzech, oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego np. na Ukrainie, czy w Mołdawii. Jest blisko spokrewnione z nazwiskiem Juraszewicz, którego najgłębsze korzenie również pochodzą z krajów byłej Jugosławii.

Nic dziwnego, że lubię morawskie piwa.

Kommentar hinzufügen

Nächster Beitrag Vorheriger Beitrag