jurasz.de

Jarek Jurasz

Podróż balonem
Przyszło do mnie takie porównanie, że życie jest jak podróż balonem. Na początku wzlatujesz szybko do góry, wiatr Cię gdzieś niesie, widoki są piękne. Ale kiedyś przychodzi zenit i zaczynasz opadać. I choćbyś wyrzucił wszystkie woreczki z piaskiem, prędzej czy później spadniesz z pow...

Continue reading...

You need a couple of OpenSSL DLLs (libeay32.dll and libssl32.dll) in order to enable FTPS support in Total Commander. Why not installed already? Probably a licence issue.

Be aware that credentials are sent in plaintext with standard FTP protocol. Anybody along the connection route can see them...

Continue reading...

Together with Sasza we have built a magnetizer / demagnetizer out of an old washing maschine drain pump motor.

Continue reading...

Trzy tunele: drogowy, kolejowy i rzeczny, Weilburg/Lahn. Lubię Hesję!
Trochę słabo widać przez te liście, trzeba tu przyjść wiosną. Jest piękna trasa nad rzeką.
A jutro operacja... Ciekawe kiedy znowu będę mógł tu przyjść?

Continue reading...

Powiedział jeden niemiecki trener: "W piłce nożnej są tylko dwa problemy: przestrzeń i czas"

Continue reading...